Overzichtskaart van merklappen in de provincie Groningen waarvan de maakster bekend is

Home - De grootte van de cirkels is evenredig met het aantal merklappen in die plaats.In de plaatsen met een rode marker zijn een of meer merklappen met een gekroonde G gemaakt