Genealogie van Pauwel Freerks Bastiaans.

Aanleiding tot deze genealogie is een schenking van een familie bijbel uit 1864 die ik mocht ontvangen van Leon Kamps en Jenneke van Dongen. Zij hadden de bijbel in hun bezit gekregen na het overlijden van Jennekes vader Reint van Dongen (V-a). Reint is de zoon van Roelf van Dongen en Reina Bastiaans (IV-a). De eerste eigenaar was Addo Pauwels Bastiaans en Reina Otto Knottnerus (II-a) die volgens de intekenlijst die zich in de bijbel bevind, er op heeft ingetekend. De echtparen II-a t/m IV-a die de bijbel achtereenvolgens in hun bezit hebben gehad zijn in rood weergegeven.

Afbeelding rechts, het titelblad van de familiebijbel Bastiaans Knottnerus uit 1864

I : Pauwel Freerks Bastiaans, geboren te Beerta op 24 juli 1804, overleden aldaar op 15 september 1849, 45 jaar oud, zoon van Adde Bastiaans (chirurgijn) geboren te Jemgum (O.Fr.) en Iktje Pauwels Brouwer. Kleinzoon van Bastiaan Gerrits en Talle Adden.

Pauwel is getrouwd te Landschaftspolder (ten noorden van Bunde) op 15 februari 1832, op 27-jarige leeftijd met Anje Roelfs Sinningh (20 jaar oud), geboren te Nieuw Beerta op 16 augustus 1811, overleden te Beerta op 26 april 1847, 35 jaar oud, dochter van Roelf Jans Sinningh (landbouwer) en Nomke Hannes Gramsbergen.

 Uit dit huwelijk:

II-a : Adde Pauwels Bastiaans, landbouwer, geboren te Beertsterhoogen op 28 januari 1833, overleden te Oostwold op 21 maart 1897, 64 jaar oud, zoon van Pauwel Freerks Bastiaans (I) en Anje Roelfs Sinningh.

Adde is getrouwd te Midwolda op 21 september 1859, op 26-jarige leeftijd met Reina Otto Knottnerus (22 jaar oud), geboren te Oostwold op 28 januari 1837, overleden aldaar op 10 juni 1909, 72 jaar oud, dochter van Otto Samuels Knotnerus (landbouwer) en Harmke Klaassens Alders.

Fotos boven, Adde Pauwels Bastiaans en Reina Otto KnottnerusAfbeelding boven: bijbelblad met de ingeschreven namen van het echtpaar Adde Pauwels Bastiaans (II-a) en Reina Otto Knottnerus

Harmke Bastiaans die op 18 jarige leeftijd overleed. Het is een uitvergroting van een foto waar ze volledig op staat. Deze volledige foto zit in het album de Groot-Bastiaans. Dat men een uitvergroting van een bestaande foto maakte in plaats van een nieuwe foto, zal tot reden hebben gehad, dat de persoon overleden was en men graag een groot portret wilde hebben om in de kamer op te hangen. Haar ouders zullen ter herinnering van hun overleden dierbare dochter deze mooie ovale lijst met haar foto hebben laten maken.

Opmerkelijk is dat in het album de Groot-Bastiaans nog een foto van een onbekende dame (nr.37) voor komt die eenzelfde broche in de vorm van een 7 puntige ster draagt.
 
In hetzelfde jaar 1871 waarin Harmke geboren werd, werd in het gezin van mijn overgrootouders Sibolt Heikes de Groot en Zwaantje Abels Venhuis een tweeling geboren, Abel en Grietje. Abel trouwde met Auke Bastiaans, een nichtje van Harmke. Harmke en  Grietje overleden beide op jeugdige leeftijd. Grietje overleed in 1888 en Harmke een jaar later. Grietje overleed aan een blindedarm ontsteking. Haar ouders hebben een foto van haar door de haarkunstenaar W. Knijpenga te Groningen laten inlijsten. Haar foto is versiert met   haar eigen haar opgezet met glaspareltjes. Het geheel is in gelijst in een zwarte ovale lijst.

Het zal eind 19e eeuw gebruikelijk zijn geweest om grote portretten van overleden familieleden in de kamer aan de wand te hangen. Zo hingen bij mijn grootouder op de boerderij in Vriescheloo de portretten van mijn overleden overgrootouder in zeer grote lijsten aan de wand.

Uit dit huwelijk:

N
adat Otto zijn diploma van het gymnasium in Winschoten had gehaald verhuisde hij op 19 oktober 1896 naar de Haarlemmerstraat 53 in Leiden om daar aan de universiteit geneeskunde te gaan studeren. Hij slaagde daar in 1903 voor het doctoraal examen geneeskunde. Hij vestigde zich op 1 mei 1907 als arts in Zandvoort in villa "Salvé" aan de Haarlemmerstraat nr. 78. Hij hield 's morgens spreekuur voor de badgasten in Hotel Kurhaus en 's middags aan huis voor zijn Zandvoortse patienten.Afbeelding boven: De in 1902 door aannemer/architect A. Koper gebouwde stijlvolle typische Zandvoortse verandawoningen met gezellige voortuinen, veranda’s en besloten achtertuinen op het zuiden. De villa’s Salvé en Johanna zullen in opdracht van de Fa, Salvé zijn gebouwd, want 20 juli 1912 wordt er door de Fa. Salvé te Zandvoort in "Het nieuws van de dag" een advertentie geplaatst waarin door een Amsterdamse familie, tijdelijk te Zandvoort, een nette zindelijke dienstbode of noodhulp wordt gevraagd met het verzoek zich mondeling of schriftelijk te melden op het adres Haarlemmerstraat 78. Dr. Bastiaans zal villa Salvé voor een jaar van de Fa. Salvé hebben gehuurd. Opmerkelijk is de gelijke meubilering en stoffering van beide villa’s die kennelijk als compleet ingerichte villa's werden verhuurd. Villa Salvé was het eerste huis na de 'tol' richting Zandvoort. Toentertijd stond het pand buiten de bebouwde kom midden in de duinen, zoals op de foto nog duidelijk is te zien. Er was nagenoeg nog geen bebouwing tot de gemeentegrens van Zandvoort (300 m verder richting de zee). Het lag dus buiten de bebouwde kom, maar was overigens al wel op het elektriciteitsnet aangesloten. De foto zal kort na de bouw omstreeks 1903 zijn genomen, want in 1908 staat er een villa naast en een redelijk dikke boom in de tuin van villa Johanna, zoals op een foto uit die tijd is te zien. Van een in de familiebijbel bewaard gebleven advertentie (zie afbeelding) weten wij dat Dr. O.S. Bastiaans zich als genees, heel en verloskundige op 1 mei vestigde in Villa Salvé te Zandvoort. De villa’s hebben inmiddels een ander huisnummer (Johanna, 92 en Salvé, 94) en hun namen en karakteristieke ornamenten zijn helaas verdwenen. 

Hij heeft maar een jaar in villa Salve gewoont, want in mei 1908 verhuisde hij naar villa "Soekasana" aan de Zeestraat nr. 15 eveneens in zandvoort.

Afbeelding rechts: De in 1943 door de bezetter afgebroken villa Soekasana. De naam Soekasana  verwijst mogelijk naar een plaats op Java en komt heden nog voor als familienaam in Indonesië. Het naambordje van dokter Bastiaans rechts naast de
voordeur (zie: uitvergroting hieronder). Er zijn op de site van het Genoodschap Oud Zandvoort 700 namen van villa’s gepubliceerd. Veel van deze huizen weden eind 1800, begin 1900 gebouwd voor de verhuur aan badgasten en kregen dan de naam van de vrouw, moeder of schoonmoeder van de eigenaar. Op oude ansichtkaarten die toen verstuurd werden stond altijd de villanaam en bijna nooit het adres. Mogelijk waren er in het begin  slechts naanloze zandpaden waarlangs de huizen werden gebouwd. De oorspronkelijke foto op glasnegatief is door mij ingekleurd.

De foto's en aanvullende informatie betreffende villa's Salve en Soekasana zij afkomsig van Martin Kiefer, archivaris van het Genootschap Oud Zandvoort

In april 1913 wordt hij op eigen verzoek vanwege vertrek uit de gemeente eervol als schoolarts ontslagen en verkoopt zijn praktijk. Doordat hij in maart 1929 uit Zandvoort vertrekt naar de Irisstraat in den Haag, mag worden aangenomen dat hij vanaf april 
1913 als scheepsarts is gaan werken, en in de gemeente Zandvoort bleef ingeschreven. 
Otto zal al vanaf de eerste vaart van het in 1913 gebouwde passagiersschip Tubantia, hierop scheepsarts zijn geweest. Het behoorde met een capaciteit van 1000 passagiers tot een der grootste passagiersschepen van Nederland.

De beschrijving van dr. Bastiaans in het „Tijdschrift voor Geneeskunde" geeft een goed beeld van de uitstekende medische voorzieningen van het schip. Het schip heeft vier hospitalen. Midscheeps tussen 1e en 2e klas, twee hospitalen met 18 bedden voor mannen en 14 bedden voor vrouwen. Deze hospitalen waren gescheiden door een goed verlichte operatiekamer. Geheel afgezonderd op het achterschip zijn nog eens twee hospitalen voor besmettelijke ziekten, met elk 10 bedden. Alle vier hospitalen hebben een badkamer, wc en hut voor verpleegkundige. In de 1e klas, naast de hut van de dokter, is een keurig ingericht laboratorium aanwezig. Dit laatste vanwege een Argentijnse immigratiewet die eist dat er aan boord onderzoek kan worden gedaan naar besmettelijke ziekten zoals cholera. Therapeutische sera, zoals difterie-, dysenterie-, cholera-, en pest sera ontbraken niet en worden in een kleine ijskast bewaard. Ook is er een  apotheek met de verplichte Nederlandse, Engelse en Spaanse geneesmiddelen aanwezig. Bij het uitoefenen van zijn ambt wordt de dokter bijgestaan door een verpleegkundige die tevens laboratorium-assistent is. Na Lissabon, als alle passagiers en emigranten aan boord zijn breekt er een drukke tijd aan. Een morgenspreekuur met 50 a 60 patiënten is dan geen zeldzaamheid. Kleine chirurgische ingrepen worden dagelijks uitgevoerd, maar ook grotere ingrepen komen voor, zoals vinger of teen amputaties, arm- of beenbreuken, tracheotomie, enz. En op bijna elke reis worden er wel Spanjooltjes of Portugeesjes geboren. Geneesheer zijn op een nieuwerwetse oceaanstomer is dus geen sinecure zoals helaas nog veelal wordt beweerd en geloofd. Geneesheer te zijn aan boord van een nieuwerwets mail-schip, met zijn internationale bevolking, is een schoon en tegelijk aangenaam beroep (bron: Algemeen Handelsblad van 1 april 1916).
De Tubantia wordt tijdens de eerste wereldoorlog op 16 maart 1916 door de Duitse onderzeeër UB13 getorpedeerd en tot zinken gebracht. Dit werd overigens vanwege de neutraliteit van Nederland nog jaren door Duitsland ontkend. Toen later bleek dat het journaal van de UB13 was vervalst werd er een schadevergoeding betaald.

Dr. Bastiaans overleefde evenals alle passagiers en bemanningsleden de scheepsramp en wist hierbij zijn dokterstas met instrumenten en zijn postzegelverzameling te redden. De linnen juffrouw van de Tubantia vertelde dat zij om half drie in de nacht door een geweldige schok werd gewekt, zij kleedde zich aan en begaf zich naar het dek. De passagiers waren toen reeds allen in de sloepen. Er heerste een voorbeeldige orde aan boord. Nadat dokter Bastiaans aan stuurman Ad Vreugdenhil gevraagd had of zijn diensten nog langer nodig waren, of dat hij ook weg kon gaan, stapte hij na persoonlijke toestemming van kapitein Klaas Wijtsma als een der laatsten in de laatste te water gelaten reddingsboot. Toen men zich in de boot begaf was alleen de Gorredijk, van de Holland-Amerika lijn, in de nabijheid. Na ruim vier uur in de sloep vertoefd te hebben werd het gezelschap door de La Campine opgepikt. Bij het overstappen verloor administrateur Rudolf W. Schreuder zijn tas met geld die tussen de boot en het schip viel, maar doordat  er alleen papiergeld in zat bleef de tas lang genoeg drijven om door dokter Bastiaans net op tijd uit het water gevist te worden.  Aan boord van dit vaartuig bevonden zich toen reeds andere schipbreukelingen van de Tubantia. Dr. Bastiaans nam de leiding der geredden op zich (bron: Algemeen Handelsblad van 17 maart 1916 en het boek Op weg naar Zuid-Amerika, De torpedering van de Tubantia, door Edward P. de Groot, ISBN 90 6013 059 6).

De Telegraaf van 12 april 1918 publiceert een passagierslijst van de op 9 april vanuit New York in Rotterdam aangekomen passagiersschip Nieuw Amsterdam. Op deze lijst staat Dr. O.S. Bastiaans als passagier 1e klas vermeld. Dat hij niet als scheepsarts vermeld staat zal een gevolg geweest zijn van de op 20 maart in beslagname van alle Nederlandse schepen in Amerika. Het schip waarop hij toen arts was zal mogelijk op basis van een bijna vergeten wet ook geconfisqueerd zijn. Het stoomschip Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika Lijn ontsprong de dans. Dit schip mocht de bemanningen van de in beslag genomen schepen terugbrengen naar Nederland. Eind maart 1918 vertrok de Nieuw-Amsterdam naar Rotterdam met 1857 passagiers aan boord, waaronder 58 gezagvoerders, 534 stuurlieden en machinisten en 1047 bemanningsleden.

Toen Otto met pensioen ging wilde hij trouwen. Hij had een dame gevonden, waarvan hij verwachte dat zij thuis voor gezelligheid zou zorgen. Maar zij wilde van het uitgaansleven genieten, waarop het huwelijk niet door ging. Otto is zijn hele leven vrijgezel gebleven, liep een beetje mank en familieleden herinnerden hem als een lieve man die af en toe kwam logeren bij zijn nicht Auke Bastiaans op de boerderij in Beerta.

Afbeeldingen boven: Links; gevonden advertentie in familiebijbel Bastiaans. Rechts; deel uit een artikel in het Algemeen Handelsblad van 17 april 1920. Het betreft een artikel over "Het scheepslaboratorium" van de hand van prof. dr. J.J. van Loghem in afl. 6, deel 59 van "Het geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie".
 


Foto boven, het bijbelblad waarop de namen van de kinderen van Adde Pauwels Bastiaans (II-a) en Reina Otto Knottnerus zijn ingeschreven.


     Pauwel Frederik Bastiaans                     Reinttina Frederika Homan

III-a : Pauwel Frederik Bastiaans, landbouwer en boerderij nr.58 (BB.Nieuwolda), geboren te Nieuwolda op 8 juni 1860, wonende aldaar, overleden aldaar op 13 oktober 1929, 69 jaar oud, zoon van Adde Pauwels Bastiaans (II-a) en Reina Otto Knottnerus.

Pauwel is getrouwd te Nieuwolda op 6 mei 1885, op 24-jarige leeftijd met Reinttina Frederika Homan (21 jaar oud), geboren te Nieuwolda op 24 november 1863, overleden aldaar op 18 maart 1950, 86 jaar oud, dochter van Jurjen Engbert Homan (landbouwer en boerderij nr.58 (BB.Nieuwolda)) en Eeuwke Reints Geertsema.Foto boven, een bewaard gebleven bewijs van goed gedrag van Reinttina haar vader Jurjen Engbert Homan. Uitgereikt in 1842 toen hij 17 jaar was.

Foto rechtsonder, 
Eeuwke Reints Geertsema, de moeder van Reinttina.

Uit dit huwelijk:
          Uit dit huwelijk:
Uit dit huwelijk:
                                Uit dit huwelijk:                                Addo is getrouwd in het jaar 2004, op 57-jarige leeftijd (2) met  Johanna Maria Laarmans .
                    Uit dit huwelijk:
Uit dit huwelijk:

Foto boven: De Riemen Riekes Heerdt, Hoofdweg West 21 te Nieuwolda van de familie Bastiaans. Paul Fredrikus Bastiaans koopt de boerderij in 1885 voor 39200 gulden van zijn schoonouders, zoon Addo koopt de boerderij vervolgens in 1912 voor 5000 gulden en verkoopt de boerderij acht jaar later voor 65000 gulden aan Bouwo Marcus Barlagen (1876-1947). Deze fraaie op omgracht terrein gelegen in 1717 gebouwde boerderij aan de weg tussen Nieuwolda en 't Waar heeft een dwars gebouwd voorhuis onder een zadeldak tussen topgevels.Het is een Rijksmonument. Momenteel is het een zorgboerderij dat plek biedt  aan kwetsbare mensen die niet in staat zijn volledig zelfstandig te leven en of te wonen.

IV-a Reina Bastiaans (28 jaar oud), geboren te Nieuwolda op 14 maart 1886, overleden te Raamsdonkveer op 2 april 1975, 89 jaar oud, dochter van Pauwel Frederik Bastiaans (landbouwer op boerderij nr.58 (BB.Nieuwolda)) en Reinttina Frederika Homan. Reina is getrouwd te Nieuwolda op 11 maart 1915, op 35-jarige leeftijd met Roelf Johan van Dongen, fabrikant, geboren te Raamsdonkveer op 4 augustus 1879, wonende te Raamsdonk en te Geertruidenberg, overleden aldaar op 12 juni 1945, 65 jaar oud, zoon van Pieter van Dongen (meelfabrikant) en Elisabeth Sophia Cornelia Torman. Roelf is eerder getrouwd te Dubbeldam op 11 juni 1908, op 28-jarige leeftijd met Adriana Jas (28 jaar oud), geboren te Dubbeldam op 12 augustus 1879, begraven te Raamsdonk, dochter van Diederik Hendrik Jas en Adriana van der Linden.

Uit dit huwelijk:

  1.  Paul Frederik van Dongen, machinefabrikant, geboren te Geertruidenberg op 16 december 1915, wonende aldaar, overleden aldaar op 17 februari 1990, 74 jaar oud. Paul had talent voor tekenen en speelde prachtig viool. Paul is getrouwd te Geertruidenberg op 13 september 1957, op 41-jarige leeftijd met Catharina Jacoba Johanna Smolders (39 jaar oud), geboren te Geertruidenberg in 1918, dochter van Joannes Wilhelmus Josephus Smolders (hoedenfabrikant) en Regnera Maria Scholtens.
  2. Roelof Johan van Dongen, werktuigbouwkundig ingenieur, geboren te Geertruidenberg op 8 september 1918, wonende te Zuid-Afrika, overleden op 1 december 1979, 61 jaar oud. Roelof is getrouwd te Raamsdonk op 10 september 1946, op 28-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Johanna Redert (23 jaar oud), geboren te Raamsdonkveer op 25 juli 1923, overleden aldaar op 10 mei 1948, 24 jaar oud, dochter van Abraham Redert en Adriana Johanna Koning. Roelof is getrouwd te Johannesburg (Afrika) op 19 november 1948, op 30-jarige leeftijd (2) met Geertruida Cornelia de Jonge (29 jaar oud), geboren te Rotterdam op 17 april 1919, overleden op 25 februari 1965, 45 jaar oud, dochter van Adriaan Cornelius de Jonge (waterbouwkundig ingenieur) en Johanna Augustijn.
  3. Reint Frederik Addo van Dongen, machinefabrikant, geboren te Geertruidenberg op 20 maart 1921, wonende aldaar, overleden op 15 december 2005, 84 jaar oud, volgt onder V-a.
  4. Reina van Dongen, geboren te Geertruidenberg op 2 oktober 1928, overleden aldaar op 30 juni 1936, 7 jaar oud.
  5. Toos van Dongen, geboren te Vught op 13 mei 1930, overleden te den Bosch op 2 februari 2002, 71 jaar oud. Toos was gehuwd met Gerard Denis, geboren rond 1930 (?), ongeveer 84 jaar oud.

V-a : Reint Frederik Addo van Dongen, machinefabrikant, geboren te Geertruidenberg op 20 maart 1921, wonende aldaar, overleden op 15 december 2005, 84 jaar oud. Reint is getrouwd te Geertruidenberg op 21 oktober 1958, op 37-jarige leeftijd met Henriette Elisabeth van Beek ook genaamd Jet (22 jaar oud), geboren op 15 januari 1936, overleden op 13 november 1994, 58 jaar oud, dochter van Jan van Beek (kruidenier) en Cornelia de Lange.

Uit dit huwelijk:

VI-a : Jenneke Elisabeth van Dongen, geboren 1963, dochter van Reint Frederik Addo van Dongen (V-a) en Henriette Elisabeth van Beek.

Jenneke is gehuwd met Leon Kamps, geboren 1961, wonende te Grave.

Uit dit huwelijk:

III-b : Anje Bastiaans, geboren te Oostwold op 14 maart 1865, overleden te Nieuwolda op 5 januari 1950, 84 jaar oud, dochter van Adde Pauwels Bastiaans (II-a) en Reina Otto Knottnerus.

Anje is getrouwd te Midwolda op 19 mei 1886, op 21-jarige leeftijd met Ties Sibolt Hovinga (21 jaar oud), landbouwer en boerderij nr.119 (BB.Beerta), geboren te Oostwold op 24 juni 1864, wonende te Oostwolderpolder, overleden te Winschoten op 21 januari 1938, 73 jaar oud, zoon van Derk Ties Hovinga (landbouwer) en Aaltje Jans Kremer.

Foto rechts, Ties Sibolt Hovinga en Anje Bastiaans

Uit dit huwelijk:


IV-b : Derk Ties Sibolt Hovinga, landbouwer, boerderij nr.120 (BB.Beerta), reiziger, winkelier en commissionair in granen, geboren te Oostwold op 29 maart 1888, wonende aldaar, overleden te Winschoten op 24 december 1960, 72 jaar oud, zoon van Ties Sibolt Hovinga (landbouwer en boerderij nr.119 (BB.Beerta)) en Anje Bastiaans (III-b).

Derk is getrouwd te Scheemda op 29 april 1913, op 25-jarige leeftijd met Lina Westinga (24 jaar oud), geboren te Nieuw Scheemda op 13 januari 1889, overleden te Winschoten op 7 januari 1953, 63 jaar oud, dochter van Heino Westinga (landbouwer en boerderij nr.76 (BB.Nieuwolda) "Sassenheert") en Elizabeth Lantinga.

Uit dit huwelijk:

V-b : Elizabeth Grietje Hovinga, geboren te Oostwold op 24 januari 1914, dochter van Derk Ties Sibolt Hovinga (IV-b) en Lina Westinga.

Elizabeth is getrouwd te Winschoten op 14 mei 1937, op 23-jarige leeftijd met Theodorus Gregorius Verlaan (24 jaar oud), architect, geboren te Winschoten op 28 december 1912, zoon van Theodorus Verlaan (directeur stoomtramwegmij Oost-Groningen) en Aganita Adriana Kornelia van Dorp.

Uit dit huwelijk:

V-c : Ties Sibolt Hovinga, monteur, geboren te Oostwold op 10 juni 1915, overleden op 11 mei 1953, 37 jaar oud, zoon van Derk Ties Sibolt Hovinga (IV-b) en Lina Westinga.

Ties is getrouwd te Bellingwolde op 15 september 1943, op 28-jarige leeftijd met Adriaantje Harmina Titia Angerman (26 jaar oud), geboren te Beerta op 13 maart 1917, dochter van Berend Angerman (stelmaker) en Henderika Hummel.

Uit dit huwelijk:

IV-c : Harmke Hovinga, geboren te Oostwold op 5 juli 1890, dochter van Ties Sibolt Hovinga (landbouwer en boerderij nr.119 (BB.Beerta)) en Anje Bastiaans (III-b).

Harmke is getrouwd te Midwolda op 4 mei 1915, op 24-jarige leeftijd met Menno Abel Hemminga (27 jaar oud), landbouwer, boerderij nr.49 (BB.Beerta) en boerderij nr.23 (BB.Nieuwolda), geboren te Nieuw Beerta op 19 augustus 1887, wonende aldaar en te Nieuwolda, overleden te Haren op 3 december 1959, 72 jaar oud, zoon van Abel Klaas Hemminga (landbouwer en boerderij nr.49 (BB.Beerta)) en Heike Eltjes.

Uit dit huwelijk:

V-d : Abel Klaas Hemminga, landbouwer en boerderij nr.23 (BB.Nieuwolda), geboren te Nieuwolda op 1 april 1916, wonende aldaar en te Roden, overleden op 14 april 1998, 82 jaar oud, zoon van Menno Abel Hemminga (landbouwer, boerderij nr.49 (BB.Beerta) en boerderij nr.23 (BB.Nieuwolda)) en Harmke Hovinga (IV-c).

Abel is getrouwd te Noordbroek op 12 juni 1947, op 31-jarige leeftijd met Albertha Wiea Huisman (24 jaar oud), geboren te Noordbroek op 19 oktober 1922, dochter van Fokko Huisman (landbouwer en boerderij nr.38 (BB.Noordbroek)) en Titia Krans.

Uit dit huwelijk:

V-e : Menno Abel Hemminga, geboren te Nieuwolda 1921, wonende te Emmeloord, zoon van Menno Abel Hemminga (landbouwer, boerderij nr.49 (BB.Beerta) en boerderij nr.23 (BB.Nieuwolda)) en Harmke Hovinga (IV-c).

Menno is getrouwd op 10 september 1951, op 29-jarige leeftijd met Maud Alida Antoinette Beijer (23 jaar oud), geboren te Ned. Oost Indie 1928.

Uit dit huwelijk:

IV-d : Addo Paul Hovinga, landbouwer en boerderij nr.120 (BB.Beerta), geboren te Oostwold op 9 februari 1892, wonende aldaar en te Groningen, overleden aldaar op 4 februari 1972, 79 jaar oud, zoon van Ties Sibolt Hovinga (landbouwer en boerderij nr.119 (BB.Beerta)) en Anje Bastiaans (III-b).

Tijdens de bezetting was hij korte tijd (1943-1945) burgemeester van Scheemda en werd het bedrijf geleid door zijn zoon Hero Willem.
Addo is getrouwd te Oude pekela op 17 april 1917, op 25-jarige leeftijd met Anje Kiers (26 jaar oud), geboren te Oude pekela op 6 juni 1890, dochter van Hero Willems Kiers (landbouwer) en Berendina Geertruda Hilbrandie.
Uit dit huwelijk:

V-f : Anje Hovinga, geboren te Oostwold op 4 maart 1918, dochter van Addo Paul Hovinga (IV-d) en Anje Kiers.

Anje is getrouwd te Scheemda op 16 juni 1943, op 25-jarige leeftijd met (en gescheiden in het jaar 1955 van) Victor Gerrit Lepoutre (26 jaar oud), geboren te Tiel op 15 maart 1917, zoon van Hendrikus Victor Lepoutre en Geertruida de Waard.

Uit dit huwelijk:

II-b : Hanno Pauwels Bastiaans, boerderij nr.43 (BB.Beerta), geboren te Beerta op 29 december 1836, wonende aldaar en te Scheemda, overleden te Eexta op 1 maart 1910, 73 jaar oud, zoon van Pauwel Freerks Bastiaans (I) en Anje Roelfs Sinningh.

Hanno is getrouwd te Beerta op 11 november 1862, op 25-jarige leeftijd met Trientje Jans Burema (22 jaar oud), geboren te Nieuw Beerta op 11 november 1840, overleden te Eexta op 11 april 1934, 93 jaar oud, dochter van Jan Michiels Burema (landbouwer) en Auke Hessels Dethmers.


Foto rechts, Hanno Pauwels Bastiaans en Trientje Jans Burema.

 

    Foto boven, de Oldambtster boerderij op Beersterhoogen (Boerderijenboek Beerta nr.43).

Uit dit huwelijk:
Jantje is de kleindochter van de beroemde landbouwer scheepsbouwer Jelle Gerrits Berg. Van hem staat beschreven, dat hij als jongeman in de Napoleontische tijd twee maal een reis naar Rusland heeft gemaakt. Eén keer als scheepskok tot de havenstad Pillau (het huidige Baltijsk) aan de Oostzee, vanwaar hij wegens de oorlogsomstandigheden te voet naar Sappemeer terug moest. Dit is een afstand van ongeveer 1200 km, waar hij bij een gemiddelde van 40 km per dag ongeveer 1 maand over zal hebben gedaan. De andere keer, in 1812, was hij één van de meer dan 400.000 strijders die met Napoleon's Grande Armee optrok naar Moskou, vanwaar hij na een barre winterse voettocht, nog belaagd door kozakken, de haven van Riga wist te bereiken en vandaar per schip naar Sappemeer terug reisde.

Jelle Gerrits Berg trouwt in 1827 op 36-jarige leeftijd met Anje Willems Huizinga. Hun initialen staan nog in twee gevelstenen van de door hen -aan de westzijde van de werf- nieuwgebouwde boerderij: JGB en AWH, bouwjaar 1858. Na een grondige restauratie in 1981 is hier sindsdien 'Apotheek Sappemeer' gevestigd (foto links). Van 1854 tot 1870 was Jelie Gerrits Berg lid van de gemeenteraad van Sappemeer. In die functie staat zijn naam mede vermeld op de gedenkplaat in het monumentale gebouw van de Rijk Hogere Burger School te Sappemeer, dat in 1867 werd gesticht. Jelle Gerrits Berg overleed in 1889, na een avontuurlijk en arbeidzaam leven, op de leeftijd van 97 jaar. Misschien is op hem -en op zijn broer Roelf Gerrits- het oude rijmpje van toepassing: "Meer dan negen kruisjes oud, al werkend werd hij wijzer. Zijn leven wijdde hij aan hout, Nochtans - een man van ijzer" uit: Werftijding, nr.8, juni 2007 een uitgave van de Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer).

Jan en Jantje hadden ondanks hun reikdom geen gelukkig leven. De eerst 100.000 was het moeilijkst, zei hij altijd. Zijn vrouw was erg geldzuchtig en zo zuinig dat hij nog geen kop thee van haar kon krijgen. Nadat hun drie kinderen allen zeer jong waren gestorven, namen zij een dochter aan.

Uit dit huwelijk:

  1. Hanno Pauwel Bastiaans, geboren te Slochteren op 31 maart 1894, overleden aldaar op 6 augustus 1896, 2 jaar oud.
  2. Jan Reint Bastiaans, geboren te Slochteren op 6 april 1895, overleden aldaar op 18 april 1895, 12 dagen oud.
  3. N.N. Bastiaans, (dochter) geboren te Slochteren op 28 januari 1899, overleden aldaar op 28 januari 1899.
  4. Etine Catharina Bastiaans ook genaamd Tine, geboren te Slochteren op 28 januari 1899, verongelukt te Haren op 17 augustus 1962 overreden door een auto, 63 jaar oud. Etine is verloofd in oktober 1924, op 25-jarige leeftijd met Hindrik de Haan (22 jaar oud), dr. in de biologie en plantkundige a.d. landbouwhoogeschool, geboren te Hellum op 2 maart 1902, wonende te Wageningen, overleden op 12 november 1973, 71 jaar oud, zoon van Johannes de Haan (landbouwer) en Stientje Boukema. In het Nieuwsblad van het Noorden van 25 oktober 1924 een advertentie van de verloving van Tine Bastiaans met H. de Haan Joh.zn. Biol. cand. Slochteren, oct. 1924 Hellum. Kennelijk is het niet tot een huwelijk gekomen want in 1932 staat hij alleen vermeld in de overlijdens advertentie van zijn moeder. Etine is vervolgens rond 28 mei 1948 getrouwd op 49-jarige leeftijd met Tonko Hajo Meijer (62 jaar oud), leeraar wiskunde, geboren te Beerta op 19 februari 1886, wonende te Helpman (Groningen), overleden te Haren op 2 maart 1963, 77 jaar oud, zoon van Nikola Tonko Meijer en Foskea Detert NanningaLeeraar Wiskunde en mechanica aan de Groninger Dalton-HBS. Adres in 1962 Rijksstraatweg 237 te Haren. Tonko is eerder getrouwd op 18 augustus 1911, op 25-jarige leeftijd met Eetje Etiene Detmers (28 jaar oud), geboren te Meeden op 7 november 1882, overleden te Groningen op 25 maart 1947, begraven te Meeden, 64 jaar oud, dochter van Tjapko Sijbolts Dethmers (landbouwer, boerderij nr.212 (BB.Wold-Oldambt) en boerderij nr.214 (BB.Wold-Oldambt)) en Annetta Nannenga.
    
    Foto rechts, Jan Michiels Bastiaans en Jantje Smit


III-c : Anje Bastiaans, geboren te Beersterhoogen op 10 maart 1867, overleden te Oosterbeek op 2 november 1957, 90 jaar oud, dochter van Hanno Pauwels Bastiaans (II-b) en Trientje Jans Burema.

Anje is getrouwd te Beerta op 3 mei 1889, op 22-jarige leeftijd met Sieto Robert Mellema (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Reiderwolderpolder op 9 maart 1866, wonende te Nieuw Scheemda, overleden te Scheemda op 28 april 1932, 66 jaar oud, zoon van Derk Jans Mellema (landbouwer) en Geertjen Derksema.Fotos boven, Anje Bastiaans en Sieto Robert MellemaUit dit huwelijk:

Foto rechts, Geertjen, Trientje, Derk Jans en Auke Alida Mellema


IV-e : Geertjen Mellema, geboren te Reiderwolderpolder op 5 mei 1890, dochter van Sieto Robert Mellema (landbouwer) en Anje Bastiaans (III-c).

Geertjen is getrouwd te Scheemda op 8 november 1910, op 20-jarige leeftijd met Samuel Otto Knottnerus (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Oostwold in het jaar 1883, zoon van Cornelius Knottnerus (landbouwer) en Grietje Tammes.

Uit dit huwelijk:
IV-f : Derk Jans Mellema, landbouwer en gedeputeerde van de provincie Groningen, geboren te Nieuw Scheemda op 21 augustus 1895, wonende aldaar, overleden te Haren op 24 februari 1951, 55 jaar oud, zoon van Sieto Robert Mellema (landbouwer) en Anje Bastiaans (III-c).

Derk is getrouwd te Beerta op 22 mei 1919, op 23-jarige leeftijd met zijn nicht Geertjen Harberdina Mellema (21 jaar oud), geboren te Beerta op 6 september 1897, dochter van Jurjen Tammo Mellema (landbouwer) en Fenje Jantina ten Have.

Uit dit huwelijk:

V-g : Jurjen Tammo Mellema, landbouwer, boerderij nr.85 (BB.Nieuwolda), lid tweede kamer der Staten-Generaal en voorzitter productschap pluimvee en eieren, geboren te Nieuw Scheemda 1923, wonende aldaar, zoon van Derk Jans Mellema (IV-f) en Geertjen Harberdina Mellema.

Jurjen is getrouwd te Zwolle op 9 oktober 1946, op 23-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden voor 1980 van) Nelly van Walsum (24 jaar oud), geboren te Krimpen aan den IJssel op 19 augustus 1922, overleden te Zeist op 5 maart 1985, 62 jaar oud, dochter van Arnold van Walsum en Josina van Schoon-Thim.

Uit dit huwelijk:

Jurjen is getrouwd op 9 mei 1980, op 56-jarige leeftijd (2) met Carola Maria Theresia Cornelia Mutsaerts (50 jaar oud), geboren te Tilburg 1929, dochter van Frederic Richard Marie Mutsaerts en Carola Renildis Maria Kerstens. Carola Mutsaerts was eerder getrouwd op 20-6-1945 te Oirschot met de KVP politcus en minister van buitenlandse zaken  Drs. Wilhelmus Klaas Norbert Schmelzer.


VI-b : Derk Jans Mellema, landbouwer en paardefokker (springpaarden), boerderij nr.85 (BB.Nieuwolda), geboren te Nieuw Scheemda 1947, zoon van Jurjen Tammo Mellema (V-g) en Nelly van Walsum. Derk is getrouwd te La Porte (Indiana U.S.A.) op 19 juli 1969, op 22-jarige leeftijd met Linda Lou Rameier (20 jaar oud), geboren te La Porte (Indiana U.S.A.) 1949, dochter van Myron Leslie Rameier en Frances Arlene Bierly. Tijdens hun huwelijk werd op de boerderij in Nieuw Scheemda een groot ontvangst gehouden, waarbij de halve tweede kamer aanwezig was, inclusief de boeren en middenstanders uit het dorp. Ook prominenten uit de politiek zoals Jkvr. Mr. Christine Wilhelmine Isabelle (Bob) Wttewaal van Stoetwegen ontbraken niet.
Uit dit huwelijk:


III-d : Auke Bastiaans, geboren te Beerta op 19 mei 1874, overleden te Eexta op 30 december 1933, 59 jaar oud, dochter van Hanno Pauwels Bastiaans (II-b) en Trientje Jans Burema.

Fotos links, Auke Bastiaans en Abel de Groot

Auke is getrouwd te Beerta op 19 mei 1896, op 22-jarige leeftijd met Abel de Groot (24 jaar oud), landbouwer en boerderij nr.43 (BB.Beerta), geboren te Scheemda op 19 november 1871, wonende te Beerta en te Scheemda, overleden te Eexta op 2 november 1953, 81 jaar oud, zoon van Sibolt Heikes de Groot (kerkvoogd (beheerder van kerkgoederen), landbouwer en boerderij nr.1 (BB.Noordbroek)) en Zwaantje Abels Venhuis.
Door haar huwelijk met haar achterneef ontstond de merkwaardige toevalligheid dat zowel haar nichtje Harmke Bastiaans en haar schoonzusje Grietje de Groot niet alleen in hetzelfde jaar (1871) waren geboren maar ook beide op veel te jonge leeftijd in bijna hetzelde jaar (1888 en 1889) stierven.

Uit dit huwelijk:Foto boven, Abel de Groot en Auke Bastiaans met hun kinderen Sibolt Heiko, Trientje, Zwaantje Grietje en Anje Alida

In het gezin de Groot werden veel liederen gezongen. Vooral Duitse operette muziek. Abel had vroeger bij het koor op 't Waar gezongen. De kinderen moesten altijd lopend op schoenen van Beersterhoogen naar de school in Beerta (1 uur lopen) over een paadje met wel 7 vlonders. Met slecht weer moesten ze omlopen, en pas als het heel erg slecht was mochten ze met de sjees van oom Mellema mee. Tussen de middag bleven ze in Beerta en aten bij bakker Groen (8 jaar lang). Ook kregen ze van bakker Groen droge sokken en klompen, als ze nat geworden waren van de regen. Bij winterdag lieten ze bij de schoenmaker spijkers onder de schoenen slaan tegen slijtage.

IV-g : Sibolt Heiko de Groot, landbouwer, boerderij nr.LS2b (BB.Appingedam), gemeenteraadslid, wethouder, lid gedeputeerde staten der prov.Groningen en kerkvoogd (beheerder van kerkgoederen), geboren te Beerta op 17 augustus 1897, wonende te Laskwerd (Appingedam), overleden te Appingedam op 14 februari 1978, begraven te Tjamsweer, 80 jaar oud, zoon van Abel de Groot (landbouwer en boerderij nr.43 (BB.Beerta)) en Auke Bastiaans (III-d).

Hij was gemeenteraadslid (Christelijke Historisce Unie) van 1 september 1931 tot en met 7 juli 1954 in Appingedam, wethouder van 3 september 1946 tot en met 7 juli 1954, waarna hij met ingang van 12 juli 1954 lid werd van de Gedeputeerde staten der Provincie Groningen. Vervolgens kan van hem gezegd worden dat hij een geeerd burger en in zijn functies een goed bestuurder was en dat hij zich in de bezettingsjaren 1940/1945 als een zeer goed Nederlander heeft gedragen. (informatie van Dhr. J.H. Sentener te Appingedam). De Winschoter Courant meldt op 17 mei 1960 dat de gerestaureerde koren en pelmolen "De Onrust" te Oude Pekela door de heer S.H. de Groot, lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen officieel in gebruik gesteld is.
Sibolt is getrouwd te Appingedam op 8 juni 1923, op 25-jarige leeftijd met Boudina Martje Boersema (24 jaar oud), geboren te Groningen op 23 oktober 1898, overleden te Appingedam op 23 juli 1990, begraven te Tjamsweer, 91 jaar oud, dochter van Dirk Abe Boersema (landbouwer en boerderij nr.LS2b (BB.Appingedam)) en Amelina Doornbos.
Uit dit huwelijk:

V-h : Abel de Groot, stuurman, employ (aluminiumfabriek) en ondernemer, geboren te Laskwerd (Appingedam) 1924, wonende te Amsterdam en te Georgetown (Tasmanie), zoon van Sibolt Heiko de Groot (IV-g) en Boudina Martje Boersema.

op 22 november 1946 vertrokken naar Amsterdam.
Abel is getrouwd te Amsterdam op 30 oktober 1947, op 23-jarige leeftijd met Louise Helena Stockfleth (27 jaar oud), geboren te Amsterdam 1920, dochter van Ludwig Stockfleth en Helena Miner.
Uit dit huwelijk:

VI-c : Sibolt Heiko de Groot, werktuigbouwkundig ingenieur, geboren te Amsterdam 1948 Juliana Ziekenhuis, wonende te Launceston (Tasmanie), zoon van Abel de Groot (V-h) en Louise Helena Stockfleth.

Sibolt is gehuwd met Bessie Cameion, muziek onderwijzeres, geboren te Lucas Ton (Tasmanie) 1949.

Uit dit huwelijk:

VI-d : Helen Ann de Groot, radio therapist, geboren te Launceston (Tasmanie) 1951, dochter van Abel de Groot (V-h) en Louise Helena Stockfleth.

Helen is gehuwd met James Richard Tubb, landbouwer, geboren te Long Ford Tas 1936.

Uit dit huwelijk:

V-i : Dirk Abe de Groot, ondernemer en transportbedrijf te Chicago, geboren te Laskwerd (Appingedam) 1925, wonende te Hinsdale (Willowbrook, Illinois, USA), zoon van Sibolt Heiko de Groot (IV-g) en Boudina Martje Boersema.

op 2 mei 1955 vertrokken naar Amerika.
Dirk is getrouwd te Chicago (USA) op 2 juni 1953, op 27-jarige leeftijd (1) met Henriette Veldman (29 jaar oud), geboren te Chicago (USA) 1924, dochter van Klaas Veldman en N. Roelfsema.
Uit dit huwelijk:

Dirk is gehuwd (2) met Aafke Ridder, geboren rond 1936, dochter van Berend Ridder (veehouder en paardefokker) en Everdina Jantina Amsinga.
Aafke was eerder gehuwd met Hommo Bos, geboren rond 1925 (?).


VI-e : Derek Alan de Groot, ondernemer, geboren te Oakpark Il. op 16 november 1954, zoon van Dirk Abe de Groot (V-i) en Henriette Veldman.

Derek is getrouwd te Dearborn Mi. 1977, op 22-jarige leeftijd met Joan Ruth Knott (22 jaar oud), geboren te Grand Rapids Mi.  1955.

Uit dit huwelijk:

VI-f : Mark Steven de Groot, loodsman te Washington, geboren te Oakpark Il. 1956, zoon van Dirk Abe de Groot (V-i) en Henriette Veldman.

Mark is getrouwd te Bainbridge (Washington) op 29 mei 1983, op 26-jarige leeftijd met Laura Lee Mc. Candles (29 jaar oud), geboren te Yonkers N4 1953.

Uit dit huwelijk:

V-j : Hanno Pauwel de Groot, ondernemer, geboren te Laskwerd (Appingedam) 1935, wonende te Winfield (Illinois, USA) en te Wheaton (Illinois, USA), zoon van Sibolt Heiko de Groot (IV-g) en Boudina Martje Boersema.

op 12 februari 1957 vertrokken naar Amerika.
Hanno is getrouwd te Cicero Illinois op 10 juni 1960, op 24-jarige leeftijd met Flora Marlene Lanenga (20 jaar oud), geboren te Chicago (USA) 1939.
Uit dit huwelijk:

VI-g : David Allen de Groot, procuratiehouder, geboren te Illionois 1962, zoon van Hanno Pauwel de Groot (V-j) en Flora Marlene Lanenga.

David is getrouwd te Michigan op 9 juni 1984, op 22-jarige leeftijd met Ann Elizabeth Zeilstra (22 jaar oud), geboren te Michigan  1961.

Uit dit huwelijk:

VI-h : Diane Lijnn de Groot, geboren te Illionois 1965, dochter van Hanno Pauwel de Groot (V-j) en Flora Marlene Lanenga.

Diane is getrouwd te Illionois op 9 mei 1987, op 22-jarige leeftijd met Mark Anthony Dijkema (21 jaar oud), mode-ontwerper, geboren te Michigan 1965.

Uit dit huwelijk:

IV-h : Trientje de Groot ook genaamd Titie, geboren te Beersterhoogen op 19 juli 1898, overleden te Appingedam op 21 augustus 1994, 96 jaar oud, dochter van Abel de Groot (landbouwer en boerderij nr.43 (BB.Beerta)) en Auke Bastiaans (III-d).

Trientje is getrouwd te Beerta op 19 mei 1921, op 22-jarige leeftijd met Jan Boerema (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Hellum op 26 juni 1894, wonende te Oude-Schans (Bellingwolde) en te Appingedam, overleden aldaar op 2 september 1963, 69 jaar oud, zoon van Martinus Boerema (landbouwer) en Aafke de Vries.

Uit dit huwelijk:

IV-i : Zwaantje Grietje de Groot, geboren te Beersterhoogen op 9 september 1899, overleden te Winschoten op 25 december 1983, 84 jaar oud, dochter van Abel de Groot (landbouwer en boerderij nr.43 (BB.Beerta)) en Auke Bastiaans (III-d).

Op een kwade dag brandde Zwaantje, om haar moeder, die altijd klaagde wat ze met al die oude rommel moest, te verrassen, het oude medicijnboek van haar betovergrootvader, de chirurgijn, Adde Bastiaans op.

Zwaantje is getrouwd te Beerta op 15 juli 1920, op 20-jarige leeftijd met Luiken Aeisso Boelman (25 jaar oud), boerderij nr.86 (BB.Nieuwolda) "Zonnehoeve", geboren te Scheemda op 28 december 1894, wonende aldaar, overleden te Winschoten op 3 november 1986, 91 jaar oud, zoon van Reint Berend Boelman (landbouwer) en Eppien Dallinga.

Uit dit huwelijk:

IV-j : Anje Alida de Groot, geboren te Beersterhoogen op 25 september 1902, overleden op 5 januari 1997, 94 jaar oud, dochter van Abel de Groot (landbouwer en boerderij nr.43 (BB.Beerta)) en Auke Bastiaans (III-d).

Op 3 april 1983 vertelde ze aan haarkleinzoon Otto, hoe zij als klein meisje een keer op haar verjaardag een peperkoek op haar arm gebonden kreeg, waarvan ze de hele dag mocht eten.

Anje is getrouwd te Beerta op 3 mei 1922, op 19-jarige leeftijd met Otto Samuel Knottnerus (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw Scheemda op 1 juni 1895, wonende aldaar, overleden te Winschoten op 1 januari 1981, 85 jaar oud, zoon van Otto Cornelis Knottnerus (gemeenteraadslid, landbouwer en boerderij nr.42 (BB.Wold-Oldambt) "Ol kerke") en Elisabeth Knottnerus.

Uit dit huwelijk:

V-k : Otto Cornelius Knottnerus, aannemer, geboren te Nieuw Scheemda 1925, wonende te Chicago (USA), zoon van Otto Samuel Knottnerus (landbouwer) en Anje Alida de Groot (IV-j).

Otto is getrouwd te Chicago (USA) op 24 april 1954, op 28-jarige leeftijd (1) met Jane Lee Underhill (26 jaar oud), geboren te Chicago (USA) op 2 januari 1928, overleden te Norridge (USA) op 18 juni 1970, 42 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

Otto is getrouwd te Chicago (USA) op 26 juni 1971, op 45-jarige leeftijd (2) met Joan Elizabeth Hale (37 jaar oud), geboren te Chicago (USA) 1934, dochter van Olaf Hale en Anna Sorensen.

Uit dit huwelijk:

V-l : Abel Sibolt Knottnerus, landbouwer, geboren te Nieuw Scheemda 1926, wonende aldaar, zoon van Otto Samuel Knottnerus (landbouwer) en Anje Alida de Groot (IV-j).

Abel is getrouwd te Westmaas op 28 juni 1955, op 28-jarige leeftijd met Anna Willy Monster (21 jaar oud), geboren te Strijen  1933, dochter van Cornelis Monster (landbouwer) en Francina Anna den Hartog.

Uit dit huwelijk:

II-c : Jan Pauwels Bastiaans, landbouwer en boerderij nr.23 (BB.Nieuwolda), geboren te Beerta op 29 oktober 1839, wonende te Nieuwolda, overleden te Winschoten op 25 februari 1922, 82 jaar oud, zoon van Pauwel Freerks Bastiaans (I) en Anje Roelfs Sinningh.

Jan is getrouwd te Nieuwolda op 16 mei 1866, op 26-jarige leeftijd met Renske Aisses Brouwer (25 jaar oud), geboren te Oostwolderhamrik op 8 mei 1841, overleden te Winschoten op 2 november 1930, 89 jaar oud, dochter van Eisso Pieters Brouwer (landbouwer en boerderij nr.23 (BB.Nieuwolda)) en Aafjen Harberts Nijburg.
Fotos boven, Jan Pauwels Bastiaans en Renske Aisses Brouwer

Uit dit huwelijk:
Fotos rechts, Aaffien Bastiaans en Robertus Busscher
Fotos rechts, Anje Bastiaans en Nicolaus Eppien Rookmaker

Onbekende fotos

Hieronder volgen enkele onbekende fotos uit het familiebezit van Dongen-Bastiaans. Mocht U personen op deze fotos herkennen wilt u mij dit dan melden. Ook als u dezelfde fotos in het bezit heeft en niet weet wie er op staan wil ik dit graag weten. Vaak werden er meerdere afdrukken van een foto gemaakt, die dan onder de familieleden, buren en vrienden werden verspreid. Door nu te weten welke families een afdruk van een bepaalde foto hebben is het mogelijk de oorspronkelijke bron te bepalen, waardoor meer zekerheid ontstaat over de personen die mogelijk op de fotos staan afgebeeld.Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5Foto 6Foto 7